Zasobnik mediów – Media Tray

System Reckeen pozwala na używanie plików wideo, plików obrazów lub tekstów podczas transmisji twojego programu. Przed nadaniem warto przygotować wszystkie niezbędne media.

OSTRZEŻENIE! Jeśli masz pliki multimedialne (filmy, obrazy, dźwięki) zapisane w źródłach zewnętrznych, takich jak Memory Stick lub zewnętrzny dysk twardy – należy skopiować je na twardy dysk systemu Reckeen. Pamięć zewnętrzna może nie mieć odpowiednich parametrów przesyłania plików podczas produkcji, co może spowodować nieprawidłowe zapisywanie pracy lub niestabilne działanie całego systemu!

Skróty do plików multimedialnych powinny znajdować się w odpowiednich zakładkach zasobnika. Ułatwi to wykorzystanie mediów podczas produkcji programu, ponieważ regularne otwieranie plików wymaga wielokrotnego klikania i może nie wystarczyć na to czasu podczas pracy na antenie. Zasobnik na media służy do dodawania mediów i zarządzanie skrótami, jak pokazano na obrazku. Karty z plikami multimedialnymi są zaznaczony na czerwono.

Należy pamiętać, że żadna operacja na plikach multimedialnych w zasobniku nie zmienia ich na dysku twardym. Usuwanie lub zmiana nazwy pliku w zasobniku multimedialnym wpływa tylko na skróty plików na kartach. Można również dodać ten sam plik wiele razy na tej samej lub na innej karcie w zasobniku. Możesz także zmienić nazwy plików (skróty) i użyć tego samego pliku pod różnymi nazwami.

Istnieje możliwość grupowania plików na kartach, tworząc w ten sposób kategorie. Jest to możliwe dzięki sekcjom (oznaczonym od 1 do 5) umieszczonym w zasobnikach. W sekcjach możesz organizować pliki dla określonych zadań.

Uwaga! Gdy odtwarzasz plik z dowolnej sekcji (od 1 do 5) w źródle PGM na żywo, a następnie przełączasz sekcję na inną spowoduje wyzwolenie pliku z nowej sekcji automatycznie i emisję na antenie. Dlatego zaleca się przygotowanie niezbędnych filmów i zdjęć przed emisją.

Zasobnik mieści 7 zakładek przypisanych do konkretnych odtwarzaczy. Istnieją dwie zakładki plików wideo (Media 1, Media 2), dla plików graficznych (Still 1 i Still 2), dla tekstu lub tablic graficznych (Text 1, Text 2) i plików audio (Sound). System Reckeen obsługuje wiele formatów mediów. Ma także  zintegrowaną obsługę wielu kodeków do odtwarzania plików wideo.

Media 1 i Media 2 – jak pokazano na obrazku, tutaj możesz oglądać klipy wideo. Kliknij ikonę Dodaj (w prawym dolnym rogu ekranu ze małym znakiem plus), aby przejrzeć lokalną lokalizację na dysku twardym i dodaj pliki wideo. Możesz umieścić pliki wideo w pięciu sekcjach. Sekcję możesz zmienić klikając na przyciskach oznaczonych cyframi od 1 do 5 znajdujących się po prawej stronie ekranu.

Obsługiwane formaty plików wideo i kodeki (dotyczące multimediów dodanych do kart Media 1 i Media 2): Kontenery MPEG2, MPEG4 i H.264: * .mpg, * .mpeg, * .mp4, * .avi, * .mxf, * .mov

Still 1 i Still 2 – jak pokazano na obrazku, tutaj możesz przeglądać pliki obrazów.

Kliknij ikonę Dodaj (w prawym dolnym rogu ekranu ze małym znakiem plus), aby przejrzeć lokalny dysk twardy i dodać pliki graficzne. Możesz umieścić pliki graficzne w pięciu sekcjach. Sekcję możesz zmienić, klikając na przyciskach oznaczonych cyframi od 1 do 5 znajdujących się po prawej stronie ekranu.

Obsługiwane formaty plików typu bitmapy (dotyczące multimediów dodanych do kart Still 1 i Still 2): * .jpeg, * .jpg, * .bmp, * .png (z przezroczystością).

Tekst 1 i Tekst 2 – jak pokazano na obrazku, tutaj możesz przeglądać pliki z tablicami tekstowymi lub obrazy, najczęściej używane w module DSK.

Kliknij ikonę Dodaj, aby przeglądać lokalny dysk twardy i dodawać pliki tablic tekstowych. Tak jak poprzednio, możesz umieścić pliki tablicy tekstowej w pięciu sekcjach. Zmieniasz sekcję, klikając przyciski oznaczone cyframi od 1 do 5 znajdującymi się po prawej stronie ekranu. Obsługiwane formaty plików tablicy tekstowej i typu obrazu (dotyczy mediów dodanych do zakładek Tekst 1 i Tekst 2) * .jpeg, * .jpg, * .bmp, * .png (z przezroczystością), * .recstill, (format modułu edytora STILL)

Dla każdego pliku dodanego do zasobnika mediów automatycznie generowana jest ikona obrazująca jego zawartość. Jednocześnie jest to skrót umożliwiający dostęp do pliku. Możesz sortować ikony na karcie za pomocą przeciągania i upuszczania. Pliki z kanałem alfa (przezroczystość) mają podgląd pokazujący obiekt na tle szaro-białej siatki.

Aby dodać plik do zasobnika, wybierz odpowiednią zakładkę (opcjonalnie jej zakładkę). Następnie naciśnij przycisk Dodaj plik lub kliknij dwukrotnie pusty obszar w wybranym zasobniku. Następnie wybierz plik na dysku twardym w typowym oknie wyboru pliku.

Przycisk Usuń plik (z małym znakiem minus) znajduje się obok przycisku Dodaj plik. Pozwala usunąć aktualnie wybrany plik z zasobnika. Jeśli usuwany plik został już załadowany do odtwarzacza, zostaniesz poproszony o potwierdzenie. Po usunięciu pliku (multimediów) podgląd danego odtwarzacza wyświetli niebieskie tło.

Kolejną operacją na pliku w zasobniku multimediów jest możliwość zmiany nazwy pliku. Aby zmienić nazwę pliku, wybierz ikonę pliku i naciśnij przycisk Zmień nazwę (po prawej stronie przycisku Usuń plik). Następnie wprowadź nową nazwę pliku.

Przygotowanie mediów do emisji

Możesz wybrać pojedynczy plik z każdej zakładki nośnika w zasobniku i załadować go do odtwarzacza. W przypadku plików wideo (Media 1, Media 2) można odtwarzać jednocześnie maksymalnie dwa pliki wideo – jeden z każdej karty, czyli jeden plik na karcie Media 1, a drugi w Karta Media 2. Klawisze używane do sterowania odtwarzaniem pliku załadowanego do odtwarzacza znajdują się w dolnej części zasobnika multimediów.

Dostępne są następujące funkcje:

 • Play, Pause (na tym samym przycisku, co Play),
 • Stop,
 • poprzednia klatka,
 • następna klatka,
 • Loop (przełącz odtwarzanie w pętli)

Dodatkowo wyświetlany jest pasek postępu odtwarzania wraz z informacją o długości pliku filmu, bieżąca pozycja odtwarzania, znaczniki Mark In i Mark Out  oraz funkcje PLAY ALL i AUTOPLAY.

Możesz wybrać pojedynczy plik z każdej zakładki nośnika w zasobniku i załadować go do odtwarzacza. W przypadku plików wideo (Media 1, Media 2) można odtwarzać jednocześnie maksymalnie dwa pliki wideo – jeden z każdej karty, czyli jeden plik na karcie Media 1, a drugi w Karta Media 2. Klawisze używane do sterowania odtwarzaniem pliku załadowanego do odtwarzacza znajdują się w dolnej części zasobnika multimediów.

Dostępne są następujące funkcje:

 • Play, Pause (na tym samym przycisku, co Play),
 • Stop,
 • poprzednia klatka,
 • następna klatka,
 • Loop (przełącz odtwarzanie w pętli)

Dodatkowo wyświetlany jest pasek postępu odtwarzania wraz z informacją o długości pliku filmu, bieżąca pozycja odtwarzania, znaczniki Mark In i Mark Out  oraz funkcje PLAY ALL i AUTOPLAY.

Po dwukrotnym kliknięciu ikony pliku wideo w zasobniku, plik jest ładowany bezpośrednio do wirtualnego odtwarzacza i zaczyna być odtwarzany w pętli. Funkcja automatyczne odtwarzania mediów w pętli po podwójnym kliknięciu jest domyślnie włączona. Aby wyłączyć funkcję automatycznego odtwarzania należy wybrać ikonę „Konfiguracja” w lewym górnym rogu ekranu produkcji, a następnie z menu rozwijanego wybierać Konfiguracja.

Spowoduje to otwarcie okna, w którym musisz kliknąć ikonę Ogólne po lewej stronie.

Gdy opcja odtwarzania w pętli jest wyłączona, wideo zatrzymuje się na ostatniej klatce. Naciśnięcie przycisku stop ustawia odtwarzanie na pierwszej klatce.

Ustawienia czasu odtwarzania - markery MARK IN i MARK OUT

Jeśli chcesz pokazać na antenie tylko część interesującego Cię filmu, musisz użyć znaczników początku i końca  – Mark In i Mark Out. Możesz ustawić, aby system odtwarzał dowolną, wybraną część materiału wideo. Pierwszy znacznik – Mark In oznacza początek fragmentu pliku wideo, a drugi – Mark Out, koniec. Możesz przesuwać znaczniki kursorem na pasku postępu odtwarzania.

Jeśli chcesz ustawić znacznik Mark In  dokładnie na wybranej klatce wideo, użyj przycisków, które umożliwiają przesunięcie marker (niebieski trójkąt) o jedną klatkę do przodu lub do tyłu.

Po ustawieniu znacznika pozycji odtwarzania dokładnie na wybranej klatce umieść kursor na obszarze paska postępu i kliknij lewym przyciskiem myszy. Wybierz z menu opcję Mark In z rozwijanego menu.

Następnie znacznik Mark In  zostanie ustawiony dokładnie w tej samej pozycji, w której znajduje się znacznik pozycji odtwarzania.

Jeśli chcesz użyć kilku fragmentów danego filmu, musisz załadować plik wideo kilka razy do zasobnika i zaznaczyć odpowiednie fragmenty w każdym pliku osobno. Aby uczynić je jednym ciągłym wideo, należy użyć funkcji Odtwarzaj wszystko (listy odtwarzania).

Tworzenie list odtwarzania

Jeśli przygotowałeś już kilka plików, możesz odtworzyć je w określonej kolejności. W tym celu użyj funkcji Odtwarzaj wszystko. W ten sposób utworzysz zagregowane wideo, którego długość będzie sumą długości wszystkich plików. Należy pamiętać, że zanim będzie można włączyć tę funkcję w zasobniku, odtwarzanie wszystkich plików musi zostać wstrzymane. Dlatego konieczne jest naciśnięcie przycisku Stop przed włączeniem tej funkcji.

Funkcja automatycznego odtwarzania

Po włączeniu funkcji AUTOMATYCZNE ODTWARZANIE w momencie wejścia na wizję (lub ekran PGM), plik wideo rozpocznie odtwarzanie od początku, niezależnie od tego, czy jest to jedyne źródło wizji, czy jest to źródło wyświetlane na ekranie wirtualnej scenografii. Jeśli znacznik Mark In w pliku został ustawiony, odtwarzanie rozpocznie się od tego znacznika. W przypadku listy odtwarzania – rozpocznie się od początku pierwszego pliku lub z położenia znacznika Mark In w pierwszym pliku.

Pliki z innych kart (Still 1 lub Still 2, Text 1 lub Text 2) będą wyświetlane w sposób ciągły po załadowaniu do odtwarzacza. Ich czas odtwarzania nie jest określony. Trwa tak długo, jak długo plik nie zostanie zastąpiony innym plikiem załadowanym do odtwarzacza. Jeśli usuniesz aktualnie odtwarzany plik z zasobnika multimediów, jego zawartość zostanie zastąpiona przez niebieskie tło.

Wyświetlanie obrazów w określonym czasie

Każdy plik obrazu ma domyślny czas odtwarzania ustawiony na 5 sekund. Aby zmienić tę wartość, kliknij plik i wybierz Ustaw czas odtwarzania z menu rozwijanego.

Następnie ustaw żądaną wartość w sekundach za pomocą białych klawiszy strzałek.

Funkcja Odtwarzaj wszystko

Możesz wyświetlić kilka zdjęć jeden po drugim. Jeśli zmienisz długość odtwarzania drugiego obrazu

do 25 sekund, na ekranie zobaczysz całkowitą długość odtwarzania – w tym przypadku 31 sekund. Zauważ, że aby móc włączyć funkcję PlayAll, musisz najpierw kliknąć ikonę Stop.

Te same zasady co do obrazów (karta Still1 i Still2) dotyczą tekstów (karta Text1 i Text2).Jeśli chcesz ustawić przerwę między dwoma wyświetlanymi podpisami, musisz załadować pusty plik między nimi  i dostosować czas jego odtwarzania (długość pauzy).

Lista obrazów i wideo opcji automatycznego odtwarzania

Włączenie funkcji Autoodtwarzania oznacza, że lista obrazów rozpocznie się od pierwszego w medium dostępnego w zasobniku medium, wprowadzenie na antenie – ekran PGM.

Jeśli chcesz otrzymywać napisy z ważnymi wiadomościami, które będą się zmieniać automatycznie podczas programu możesz utworzyć listę odtwarzania takich napisów bezpośrednio na gotowych planszach w plikach * .recstill. Ustaw czas wyświetlania dla każdego tekstu, a następnie włącz opcję Autoodtwarzanie. Użyj funkcji Loop, jeśli chcesz ponownie odtworzyć listę w sposób ciągły po jej zakończeniu.

Wsparcie dla dodatkowych monitorów

System Reckeen działa na wielu sygnałach wejściowych i wyjściowych. Aby zapewnić jeszcze lepszy podgląd tych sygnałów, możesz użyć dodatkowych monitorów podłączonych do stacji roboczej. Korzystając z osobnych monitorów, możesz uzyskać podgląd większy niż ten widoczny na ekranie produkcji w aplikacji.

Do wyświetlenia widoku z wielu kamer można użyć drugiego monitora. Przejrzysty interfejs pokazuje dostępne podglądy w module produkcji.

W widoku z wielu kamer dostępne są następujące podglądy:

 • PODGLĄD – prezentacja elementu wybranego do emisji w następnej kolejności,
 • PROGRAM – prezentacja aktualnie nadawanego sygnału (wyjście systemowe),
 • podgląd wirtualnych kamer V/C 1, V/C 2, V/C 3, V/C 4,
 • podgląd wszystkich multimediów załadowanych do wirtualnych odtwarzaczy,
 • podgląd kamer CAM1, CAM2, CAM3, CAM4.

Trzeci monitor, po odpowiedniej konfiguracji, może wyświetlać obraz pełnoekranowy z PODGLĄDU lub wyjście PROGRAM. Podglądy dodatkowych monitorów zachowują odpowiedni współczynnik kształtu. Współczynnik kształtu jest zgodny z wybranym formatem, w którym działa sygnał wyjściowy systemu.

Na zdjęciu widok Multiview na oddzielnym monitorze dla systemu Reckeen.

Konfiguracja treści wyświetlanej na monitorach

Po podłączeniu monitorów do systemu Reckeen, wyświetlaną treść można rozdzielić na ekrany. W tym celu po otwarciu modułu produkcji kliknij Opcje na górnym pasku menu, a następnie kliknij  Układ i wybierz z menu rozwijanego układ podglądu, który odpowiada Twoim potrzebom.

Dostępne są następujące opcje w zależności od liczby podłączonych monitorów:

 • Jeden ekran
 • Dwa ekrany (Production + Multiviewer),
 • Dwa ekrany (Production + Program),
 • Dwa ekrany (Production + Preview),
 • Trzy ekrany (Production + Multiviewer + Program),
 • Trzy ekrany (Production + Multiviewer + Preview) .

Po ustawieniu zawartości podglądów na ekranach możesz już określić, który podgląd z już wybranych  pojawi się na konkretnym monitorze. Na przykład, jeśli masz dwa monitory i już wybrane ekrany  (Produkcja + MultiViewer), możesz ustawić, który dokładnie monitor pokaże konkretną treść. Aby to zrobić, kliknij ponownie ikonę Opcje w lewym górnym rogu ekranu produkcji i wybierz Konfiguracja z menu rozwijanego.

Kliknij ikonę Ekrany w otwartym oknie.

W otwartym oknie konfiguracji Monitora możesz ustawić, co pokażą Monitor1 i Monitor2 (Produkcja + MultiViewer lub MultiViewer + Produkcja).

Obraz lustrzany na monitorze PGM

W trakcie tworzenia programu często jest potrzebny odwrócony widok z monitora wyświetlającego program (ekran PGM). Ułatwia to pracę osobom stojącym przed kamerą (ich widok jest odbiciem lustrzanym na ekranie PGM). Aby ustawić taki podgląd monitora PGM, kliknij ikonę Opcje w lewym górnym rogu ekranu produkcyjnego i wybierz Konfiguracja z rozwijanego menu.

Kliknij Ogólne w oknie, które zostanie otwarte. Następnie zaznacz Mirror on Opcja PGM Monitor pod nagłówkiem Programu. Obraz na monitorze zmieni się po naciśnięciu ikony OK w prawym dolnym rogu okna.

Instalacja oprogramowania NDI Tools

 1. Akceptacja licencji oprogramowania
 1. Wskazywanie ścieżki do programu w systemie Windows.
 1. Wyłączenie niepotrzebnych komponentów, takich jak Adobe CC plugin oraz Test pattern generator.
 1. Włączamy komponent Virtual Input .
 1. Nazwa Menu Folder Windowsa (domyślna).
 1. Podsumowanie instalacji.
 1. Odznaczamy opcję końcowe i naciskamy przycisk “finish”.

Funkcja DSK jako efekt rzeczywistości rozszerzonej

Funkcja DSK nakłada warstwę na obraz wirtualnego studia. Dzięki zintegrowanej funkcji klucza chromatycznego, możemy uzyskać efekt rozszerzonej rzeczywistości używając zwykłej prezentacji slajdów przygotowanej na zielonym tle. Szablon slajdów jest dostępny w systemie RECKEEN.

Przykład efektu użycia funkcji DSK:

Podgląd  slajdów w aplikacji PowerPoint:

 1. Używając kabla HDMI, do portu HDMI in 4 w komputerze RECKEEN podłączamy laptop, z którego będziemy odtwarzać prezentację.
 1. Podgląd prezentacji Power Point powinien być widoczny w okienku KAM 4
 1. Następnie, musimy włączyć funkcję klucza chromatycznego dla tego wejścia (każde z wejść, KAM 1-4 ma dostęp do oddzielnej funkcji klucza chromatycznego. Dlatego też nawet gdy został już ustawiony klucz dla talentu na KAM1, klucz dla KAM 4 trzeba włączyć i ustawić osobno). Instrukcję jak ustawić klucz znajdziesz tu: Konfiguracja prostego klucza chromatycznego w systemie RECKEEN
 2. Następnie po po prawej strony ekranu aplikacji znajdziemy przyciski DSK. Naciskamy na DSK 1, a poniżej wybieramy KAM 4.
 3. Za pomocą przycisku “Cięcie” możemy włączyć i wyłączyć widoczność prezentacji w oknie PROGRAM
 4. Nawiguj slajdami w ten sam sposób, jak w przypadku normalnej prezentacji slajdów.

W systemie RECKEEN znajdziesz plik o nazwie “Edukacja DSK” z przygotowaną sesją ze scenografią stworzoną pod użycie DSK jako główny element lekcji.

W tym pliku ujęcia zostały skomponowane dla kilku scenariuszy użytkowania. Używając tej sesji nauczyciel wybiera jedno ujęcie od V/C 1 do V/C 4, które będzie użytkował przez całkowity czas trwania lekcji.

 • Ujęcie V/C 1: jeden ekran – dedykowany do wyświetlania obrazu uczniów ze Skype, nauczyciel umieszczony przed ekranem, DSK przeznaczone do wyświetlania prezentacji
 • Ujęcie V/C 2: jeden ekran – dedykowany do wyświetlania treści z okienka Media 1, nauczyciel umieszczony przed ekranem, DSK przeznaczone do wyświetlania prezentacji
 • Ujęcie V/C 3: do użycia, gdy nauczyciel nie ma dostępu do zielonego tła – jeden ekran przeznaczony do wyświetlania postaci nauczyciela, DSK przeznaczone do wyświetlania prezentacji
 • Ujęcie V/C 4: do użycia, gdy nauczyciel nie ma dostępu do zielonego tła – widok 4 ekranów: w jednym widok nauczyciela, w drugim widok uczniów ze Skype, w trzecim widok prezentacji slajdów nr 1, w czwartym widok treści z okienka Media 1, opcjonalne użycie DSK do prezentacji slajdów nr 2.

Konfiguracja prostego klucza chromatycznego w systemie RECKEEN

Proces usunięcia zielonego bądź niebieskiego tła nazywamy kluczowaniem, a samą funkcję kluczem chromatycznym.
Polecamy używać koloru zielonego, gdyż jest on częściej stosowany.
Talent stojący na zielonym tle powinien być równomiernie oświetlony.

Zalecamy naciśnięcie klawisza KAM 1 na pasku PGR, aby obraz z kamery był lepiej widoczny.

 1. Po kliknięciu w okienko KAM 1, w dolnej części ekranu po prawej stronie pojawi się funkcja “Tryb klucza”. Domyślnie będzie wybrana opcja Prosty Klucz Chromatyczny. Polecamy użyć właśnie tego rodzaju funkcji, ponieważ jest ona najszybsza i najprostsza w obsłudze – proces kluczowania zawarty jest jedynie w trzech krokach.
  Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją: [nasz link]
 1. Przechodząc do drugiej zakładki znajdziemy okienko z zielonym tłem. Klikając na nie, wyświetli się obraz z kamery. Kliknijmy myszką na zielone tło za talentem w dowolnym miejscu.
 2. [Wskazówka]: jeśli zielone tło nie jest równomiernie oświetlone, staramy się kliknąć na kolor zielony dookoła talentu tak, aby był on najbardziej zbliżony do rzeczywistego odcienia.
 3. Klikamy w okienko ”Maska alpha”. Ta funkcja ułatwi nam proces kluczowania. Po naciśnięciu tej funkcji, zobaczymy obraz z kamery w biało-czarnych odcieniach.

Oczekiwanym rezultatem jest uzyskanie możliwie idealnego czarnego koloru tła maski. Aby to osiągnąć, należy przesuwać znaczniki na suwaku ”Czarny/Biały” od lewej strony, aż uzyska się równomierny rozkład czarnego koloru .Widok po korekcie poziomu czerni:

 1.  Możemy teraz wyłączyć funkcję maski i zobaczyć, jak wygląda efekt kluczowania i czy potrzebne są dodatkowe poprawki.
 2. Może się zdarzyć, że nasza kamera wychwytuje obszar poza zielonym tłem lub obszar z przedmiotami, których nie chcemy, aby były widoczne w wirtualnym studiu.
  W tym wypadku musimy ustawić tzw “Garbage mask” – maskę odcięcia. Jest to funkcja używana do odcinania (zmniejszania) obszaru maski (we wszystkich możliwych kierunkach: w lewo, w prawo, w górę, na dół).

Przykładowy, pełny widok z kamery:

Przy pomocy suwaków lewo/prawo, góra/dół możemy usunąć widok niepotrzebnych elementów po bokach jak i na górze i na dole widoku z kamery.

[Wskazówka]: używając suwaków usuńmy tylko tyle przestrzeni, ile jest wymagane, aby niepotrzebne elementy nie były widoczne. Po użyciu maski odcięcia, talent powinien mieć zapewnioną wystarczającą ilość przestrzeni, aby mógł wykonywać podstawowe ruchy rąk czy miał możliwość poruszania się. Jeśli usuniemy zbyt dużo przestrzeni, to może się zdarzyć, że talent wyjdzie poza obszar widoczny przez klucz chromatyczny.

Widok po ustawieniu suwaków.

 1. Po zastosowaniu prostego klucza możesz zapisać ustawienia w pliku *.recKey za pomocą funkcji “Zapisz”. Ikona “Zapisz” znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.

Więcej o ustawieniach prostego klucza chromatycznego dowiesz się z naszego filmiku instruktażowego.

RECKEEN Slideshow Controller – instrukcja

RECKEEN Slideshow Controller to aplikacja pozwalająca na zdalne kontrolowanie prezentacji slajdów umieszczonej na innym urządzeniu z poziomu aplikacji Reckeen.

 1. Instalacja aplikacji – ściągnij i zainstaluj aplikację na urządzeniu, z którego będzie puszczana prezentacja slajdów. Do ściągnięcia tu: RECKEEN Slideshow Controller
 2. Proces instalacyjny został szczegółowo opisany tu:
 1. Uruchom aplikację – w okienku pojawi się numer IP twojego urządzenia. Instrukcję, jak to zroibić, można znaleźć tutaj.
 2. Możesz zamknąć aplikację krzyżykiem – aplikacja nadal będzie aktywna. Jej ikona pojawi się na dolnym pasku na ekranie komputera.
 3. Przechodzimy do komputera Reckeen. Aplikacja RECKEEN i sesja z wirtualnym studiem jest otwarta. Następnym krokiem będzie konfiguracja tak zwanych “triggerów”. Dzięki nim będziemy mogli kontrolować prezentację na innym urządzeniu przy użyciu klawiatury podpiętej do komputera RECKEEN.
 4. Na górnym pasku wybieramy “Opcje”, a następnie “Konfiguracja”.
 1. W zakładce “Triggery”, dla klawisza F1 (1.) wybieramy tryb “Zaawansowany” (2.), a następnie klikamy na ikonkę listy triggerów (3.) i wybieramy opcję: “Remote Control: Send Command” (4.), a następnie “Dodaj” (5.)
 2. Naciskając na klawisz ”Znajdź” wyszukujemy adres IP naszego urządzenia z zainstalowaną aplikacją Slideshow Controller, a następnie klikamy na niego dwuklikiem myszy.
 3. Do wyboru mamy komendy “Poprzedni” i “Następny”. Wybieramy “Poprzedni”.
 4. Teraz wybieramy zakładkę klawisza F2 i powtarzamy kroki z punktów od 6 do 8.
 5. Tym razem wybierając komendę klikamy na “Następny”.

W ten sposób, przy pomocy klawiatury podpiętej do komputera RECKEEN, będziemy mogli obsługiwać prezentacje slajdów umieszczone na innym urządzeniu – wciskając F1 będzie powodowało przejście do slajdu poprzedniego, a F2 – do następnego.

RECKEEN Lite E-learning – pierwsze uruchomienie

Konfiguracja systemu i instalacja dodatkowych aplikacji

 1. Konfiguracja aplikacji Skype:

Ustawienia opcji “Blur my background”.

 1. Konfiguracja aplikacji NDI Tools (na tym samym urządzeniu, na którym została zainstalowana aplikacja Skype)
 1. [opcjonalnie] Instalacja programu RECKEEN Slideshow Controller
  • Aby bezpośrednio z komputera RECKEEN móc kontrolować slajdy prezentacji otwartej na innym urządzeniu, potrzebna jest instalacja bezpłatnego oprogramowania RECKEEN Slideshow Controller, który można pobrać z tej lokacji.
  • Instalację przeprowadzamy na laptopie lub komputerze, na którym chcemy umieścić prezentacje slajdów.
 1. Połączenie systemu RECKEEN Lite-learning
  • 1. Podepnij kabel zasilający.
  • 4. Wejścia HDMI to podpięcia monitora komputera. Podepnij minimum jeden monitor.
  • 3. Wejście LAN – podepnij kabel odpowiedzialny za dostarczanie internetu.
  • 2. Uruchom komputer tym przyciskiem.

Przygotowanie systemu do lekcji

 1. Po włączaniu komputera, aplikacja RECKEEN uruchomi się automatycznie.
 2. Wybieramy ikonę “Produkcja Lite”, domyślny format nowej sesji to 1080p50 (więcej o formatach znajdziesz pod linkiem: instrukcja str 33/34). Wciskamy “Rozpocznij Produkcję”
 3. Gotowa scenografia wirtualnej klasy zostanie automatycznie wczytana do systemu.
 • 1. W trakcie lekcji możemy używać 4 różnych ujęć wirtualnej kamery (V/C 1 – V/C 4). Można z nich korzystać w sposób, w jaki zostały domyślnie skonfigurowany lub dopasować do własnych potrzeb. Więcej o konfiguracji wirtualnej kamery można przeczytać tutaj.
 • 2. W tym okienku pokazuje się ujęcie, które jest aktualnie w użyciu “na wizji”, czyli to transmitowane do uczniów lub nagrywane. To okienko nazywamy ”Program” lub w skrócie ”PGR”.
 • 3. Ujęcie, które jest aktualnie w użyciu jest podświetlone na czerwono. Aby przełączyć na inne ujęcie, należy nacisnąć jeden z klawiszy z oznaczeniem “V/C“. Więcej o ujęciach przeczytasz tu: Panel konfiguracji wirtualnego studia LITE e-learning
 1. Wczytanie materiałów i pomocy naukowych – Pokaz slajdów np. PowerPoint lub Keynote:
  • Używając kabla HDMI, do portu w komputerze RECKEEN podłączamy laptop, z którego będziemy puszczać prezentację.
  • Podłączamy kabel do portu “in” oznaczonego numerem 2.
  • Widok z laptopa z prezentacją wyświetli się w okienku KAM 2, jak i również będzie widoczny na monitorze w wirtualnym studio.
  • [Wskazówka]: w slajdach prezentacji typu PowerPoint możemy osadzać filmiki z portali takich jak YouTube. Będzie je można odtwarzać w trakcie prowadzenia lekcji.

Port HDMI in 2

Podgląd prezentacji Power Point z lapotopa

 1. Wczytanie materiałów i pomocy naukowych – wczytanie materiałów i wideo i obrazów
  • Aplikacja RECKEEN posiada “zasobnik mediów” (ang. “Media Tray”) w prawym dolnym rogu, w którym można przechowywać różne pliki multimedialne, które chcemy wykorzystać podczas zajęć. Będziemy używać Zakładki Media 1 do przechowywania plików. Szczegółową instrukcję jak wczytać wideo i obrazy do zasobnika znajdziesz tu: Zasobnik mediów – Media Tray
  • Przy pomocy myszki wybieramy wideo lub obraz, który chcemy wyświetlić poprzez szybkie dwukrotne kliknięcie. Wybrany plik wyświetli się w okienku na górze ”Media 1”, jak i będzie widoczny na monitorze w wirtualnym studio.
  • [Opcjonalne]:DSK – rzeczywistość rozszerzona
   Dodatkową opcją dla jeszcze ciekawszej lekcji jest skorzystanie z opcji DSK – obraz naszego wyboru wyświetla się na tle widoku studia. Jeśli przygotujemy pokaz slajdów na zielonym tle (szablon dostępny jest w systemie RECKEEN), to przy użyciu funkcji DSK możemy pozbyć się zielonego tła zostawiając widoczną jedynie treść prezentacji. W ten sposób uzyskujemy efekt rozszerzonej rzeczywistości. Po więcej informacji zajrzyj tutaj: Funkcja DSK jako efekt rzeczywistości rozszerzonej

Zasobnik mediów (ang. Media Tray)

Podgląd wybranego materiału wideo/obrazu z zasobnika mediów (MEDIA1)

 1. Dodanie postaci prezentera (sygnał z kamery wideo)
  • Postacią stojącą na zielonym tle w studio nazywamy talentem. W kontekście szkoły talentem będzie nauczyciel prowadzący lekcję.
  • Aby widok nauczyciela był widoczny w aplikacji RECKEEN, trzeba podłączyć kamerę do komputera RECKEEN za pomocą łącza HDMI lub SDI. Przyjmuję, że chcemy użyć łącza HDMI. Kabel wpinamy do portu “in” oznaczonego numerem 1.
  • Talent będzie widoczny w okienku KAM 1

Zasobnik mediów (ang. Media Tray)

Podgląd wybranego materiału wideo/obrazu z zasobnika mediów (MEDIA1)

 1. Kluczowanie
  • Proces usunięcia zielonego tła, aby móc wstawić talent do wirtualnego studia nazywamy kluczowaniem, a samą funkcję kluczem chromatycznym.
  • Aby uzyskać lepsze efekty należy zadbać o dobre oświetlenie w pomieszczeniu, tak, aby równomiernie oświetlało talent.
  • Po kliknięciu w okienko KAM 1, w dolnej części ekranu po prawej stronie pojawi się funkcja “Tryb klucza”
  • Domyślnie będzie wybrana opcja Prosty Klucz Chromatyczny. Polecamy użyć właśnie tego rodzaju funkcji, ponieważ jest ona najszybsza i najprostsza w obsłudze – proces kluczowania zawarty jest jedynie w trzech krokach.
   Szczegółowa instrukcja jak stosować Klucz Chromatyczny jest dostępna tutaj.: Konfiguracja prostego klucza chromatycznego w systemie RECKEEN

Przykład organizacji prostego studia z zielonym tłem.

Podgląd wybranego materiału wideo/obrazu z zasobnika mediów (MEDIA1)

Wybór opcji Prostego Klucza Chromatycznego

 1. Konfiguracja widoku wirtualnej klasy dla uczniów – Skype
  • Aby inni użytkownicy telekonferencji byli w stanie odbierać sygnał wideo z naszego wirtualnego studia (widok okna PROGRAM) musimy skonfigurować nasze wyjście, tak zwany OUTPUT.
  • Na urządzeniu na którym zainstalowaliśmy aplikację NDI Tools, przechodzimy do folderu NDI Tools, a następnie uruchamiamy program NDI Virtual Input.exe
  • Na pasku na dole komputera, koło zegara i daty powinna pojawić się ikonka “NDI Virtual Input”

Domyślna lokalizacja pliku : NDI Virtual Input.exe

Status uruchomionej aplikacji  NDI Virtual Input

  • Na pasku na dole komputera, koło zegara i daty powinna pojawić się ikonka “NDI Virtual Input”

Konfiguracja NewTek NDI Video w aplikacji Skype

  • W aplikacji Reckeen przechodzimy do Opcje/ Konfiguracjai zakładki Streaming. Tam wybieramy NDI i nadajemy kanałowi nazwę.
  • W ten sposób  rozpocznie się nadawanie sygnału Program poprzez NDI

Konfiguracja Streaming w systemie RECKEEN

Rozpoczęcie emisji sygnalu NDI

  • Na urządzeniu z uruchomioną aplikacją ND klikamy na ikonę NDI, a następnie prawym przyciskiem myszy wybieramy strumień tj. Nazwa komputera/nazwa strumienia, którą nadaliśmy w aplikacji RECKEEN.

Wybór źródła sygnału dla Skype

  • W oknie ustawień Skype Audio & Video wybieramy typ urządzenia i strumień.
  • Inicjujemy połączenie do grupy konwersacji (wyłączamy opcje blur – rozmycia tła)
  • Klikamy na przekreślona ikonkę kamery, wtedy pojawi się obraz z wirtualnej klasy z systemu Reckeen.W ten sposób przesyłamy wyjście systemu “Program” do użytkowników.

Wybór typu rządzenia i strumienia w Skype

Skype inicjowanie połączenia

Skype uruchomienie emisji obrazu

  • Program możemy również nagrać, poprzez naciśnięcie klawisza “CAPTURE” w aplikacji RECKEEN.
   Lub też możliwy jest streaming do innych portali społecznościowych takich jak Facebook czy YouTube. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszych filmikach instruktażowych.
 1. Podłączenie widoku uczniów w wirtualnej klasie:
  • Przechodzimy do ustawień wejścia KAM3. W oknie ustawień wejścia wybieramy opcję NDI, podłączając w ten sposób strumienie kamery i audio użytkowników biorących udział w telekonferencji Skype.
  • Po zamknięciu tego okna, w okienku wejścia KAM3 zobaczymy widok obrazu wideo ze Skype podłączonych użytkowników – widoczna będzie osoba, która aktualnie mówi.
  • Poprzez zapisanie sesji klikając w “Plik”, a następnie “Zapisz jako” zapisane zostają ustawienia, takie jak klucz chromatyczny, źródła, media czy ujęcia.
   Zalecamy zapisywać sesje, aby uniknąć utracenia wykonanych już wcześniej ustawień.

Ustawienia wejścia KAM3

Nawigacja podczas prezentacji

 1. [Wskazówka] Nauczyciel stojąc na zielonym tle powinien mieć łatwy dostęp do klawiatury z myszką.
 2. Interakcja z uczniem.
  Dzięki funkcji “Active Speaker” na ekranie wirtualnej klasy widoczny będzie ten uczeń, który aktualnie mówi. Dzięki tej funkcji możliwa jest dwukierunkowa interakcja między nauczycielem a uczniem.
 1. Nawigacja ujęć i multimediów
  Poprzez nawigację myszką na pasku PRG (program) możemy zmienić ujęcie wirtualnej klasy bądź też pełnoekranowo wyświetlić media, prezentację slajdów lub obraz z kamery ucznia. Naciśnij:

  1. KAM 2 – aby pełnoekranowo wyświetlić pokaz slajdów,
  2. KAM 3 – aby pełnoekranowo wyświetlić widok z kamery ucznia,
  3. V/C 1 – aby wyświetlić ujęcie z trzema wirtualnymi ekranami (1. widok ucznia ze Skype, 2. pokaz slajdów, 3. wybrane media z zasobnika mediów) i nauczycielem,
  4. V/C 2 – aby wyświetlić ujęcie z dwoma wirtualnymi ekranami (1. widok ucznia ze Skype, 2.pokaz slajdów),
  5. V/C 3 – aby wyświetlić ujęcie z jednym wirtualnym ekranem (pokaz slajdów) i nauczycielem,
  6. V/C 4 – aby wyświetlić ujęcie z dwoma wirtualnymi ekranami (1. pokaz slajdów, 2. wybrane media z zasobnika mediów) i nauczycielem,
  7. Media 1 – aby pełnoekranowo wyświetlić widok wybranych mediów z zasobnika mediów
 1. Aby wiedzieć więcej o nawigacji i umieszczaniu zawartości na wirtualnych ekranach zapoznaj się z instrukcją Zasobnik mediów – Media Tray
 2. Jak zmieniać slajdy używając RECKEEN Slideshow Controller

Po zakończonej lekcji, aby wyłączyć system naciśnij “Plik” w lewym górnym rogu, a następnie “Przejdź do ekranu startowego”. Polecamy na tym etapie zapisać sesję, aby nie utracić ustawień i zapisanych treści w aplikacji RECKEEN.
Na ekranie startowym kliknij w ikonę “Zamknij system”, a następnie “Zamknij aplikację”. W tym momencie może pojawić się ostrzeżenie – naciśnij “Tak”.

Życzymy miłego nauczania!

W razie problemów lub pytań prosimy o kontakt mailowy: sales@reckeen.com

F.A.Q

Here, you will find descriptions of the problems you may encounter when working with the Reckeen system.

If you have any questions – search the relevant section for a description of a problem and a solution for it.If you cannot find the information you are looking for, please contact your local distributor.

Unexpected disruptions in the stable operation of the Reckeen system

Make sure that all the devices connected to the Reckeen system (cameras, external audio mixer, PC , etc.) and the system itself are powered with the voltage of the same phase. The easiest way to verify this is to connect all the devices to a single power strip in accordance with the grounding principles.

Windows system wants to update itself or displays a message referring to inability to start the system or a message about invalid graphics card drivers

For the Reckeen system, Windows updates are disabled. You should not change this allowing the updates or Windows system upgrade , as this may cause instability of the system or even inability to start the Reckeen application. This also applies to updating your graphics card drivers. If you update Windows,
you have to restore it to the previous version.

Can I install antivirus software?

In the event of the need to use antivirus software, it shall be installed, the computer shall be scanned for viruses, and then the software shall be uninstalled. This is to avoid the uncontrolled incorporation of this software during live production and unstable system operation.

QUESTIONS & ANSWERS

CAN I USE A READY-MADE SET DESIGN PROVIDED WITH RECKEEN LITE SYSTEM AND INTRODUCE SOME CHANGES TO IT?

Yes, it is possible. After loading a scenography to the editor, you just have to save the file under a different name. Afterwards, in such scenography you can, for example, insert additional studio equipment using an object layer or a .png file with transparency (alpha channel).

WHERE CAN I GET .PNG OBJECT FILES WITH A TRANSPARENT BACKGROUND?

There is a rich library of such files in the Reckeen system. These kind of files can be created with, for example, GIMP program. You can also download ready-made files from the Internet using a search engine. When searching for such image, select Search Tools color: transparent. These are the files that have a characteristic checkered background representing an alpha channel or transparency.

HOW TO MAKE SURE MY GRAPHICS CARD IS COMPATIBLE WITH DIRECTX 11?

First of all, you can check on the seller’s website whether your graphics card is compatible with DirectX 11.

You can also open DirectX diagnostics tool to help you check, if your computer meets the minimum requirements. To start the DirectX diagnostic tool, click Window’s Start button and type ‘dxdiag’ in the search box, and then press ENTER. Picture below:

If you click a Display tab ,you can see what drivers your computer supports. Picture Below (26 DIRECT X)

Virtual Space Maker LITE Editor – control window – talent layer

The Talent layer (source A or B) is the last layer to be inserted into the set design. Normally, one or two Talent layers are used in the project.

After loading the Talent layer into the set design, a white frame appears surrounding this layer. This white frame indicates the size and location of the camera image in the studio’s set design.

When the Talent layer is loaded, you can properly adjust its size and location to a desired position.

At the end, save your set design on the disk by clicking: File > Save as. At this point, you can enable mark set as not writable option at the bottom left of the window to protect your set design from any changes made to this file, e.g. overwriting it.

When the set is saved on the disk, you can close the editor. Now, if you have Reckeen LITE virtual studio running, you can load your set design into the LITE Production module and make a live show.

Virtual Space Maker LITE Editor – control window – layer crop function

This function allows you to crop the loaded image, but you can only use it with the Object layer. Let’s examine an example. In the image below, you can see an image loaded into Virtual Space Maker editor. Only a fragment with a dragon is needed from this image. You enable the crop function by clicking Layer Crop button.

Now, change the image borders using the sliders – top and bottom, left and right. This way you can limit the image area to the desired fragment.

The Object layer’s image obtained in this manner can be further adjusted to your needs by using other functions, such as enlarging or using the Points mode.