Zasobnik mediów – Media Tray

System Reckeen pozwala na używanie plików wideo, plików obrazów lub tekstów podczas transmisji twojego programu. Przed nadaniem warto przygotować wszystkie niezbędne media.

OSTRZEŻENIE! Jeśli masz pliki multimedialne (filmy, obrazy, dźwięki) zapisane w źródłach zewnętrznych, takich jak Memory Stick lub zewnętrzny dysk twardy – należy skopiować je na twardy dysk systemu Reckeen. Pamięć zewnętrzna może nie mieć odpowiednich parametrów przesyłania plików podczas produkcji, co może spowodować nieprawidłowe zapisywanie pracy lub niestabilne działanie całego systemu!

Skróty do plików multimedialnych powinny znajdować się w odpowiednich zakładkach zasobnika. Ułatwi to wykorzystanie mediów podczas produkcji programu, ponieważ regularne otwieranie plików wymaga wielokrotnego klikania i może nie wystarczyć na to czasu podczas pracy na antenie. Zasobnik na media służy do dodawania mediów i zarządzanie skrótami, jak pokazano na obrazku. Karty z plikami multimedialnymi są zaznaczony na czerwono.

Należy pamiętać, że żadna operacja na plikach multimedialnych w zasobniku nie zmienia ich na dysku twardym. Usuwanie lub zmiana nazwy pliku w zasobniku multimedialnym wpływa tylko na skróty plików na kartach. Można również dodać ten sam plik wiele razy na tej samej lub na innej karcie w zasobniku. Możesz także zmienić nazwy plików (skróty) i użyć tego samego pliku pod różnymi nazwami.

Istnieje możliwość grupowania plików na kartach, tworząc w ten sposób kategorie. Jest to możliwe dzięki sekcjom (oznaczonym od 1 do 5) umieszczonym w zasobnikach. W sekcjach możesz organizować pliki dla określonych zadań.

Uwaga! Gdy odtwarzasz plik z dowolnej sekcji (od 1 do 5) w źródle PGM na żywo, a następnie przełączasz sekcję na inną spowoduje wyzwolenie pliku z nowej sekcji automatycznie i emisję na antenie. Dlatego zaleca się przygotowanie niezbędnych filmów i zdjęć przed emisją.

Zasobnik mieści 7 zakładek przypisanych do konkretnych odtwarzaczy. Istnieją dwie zakładki plików wideo (Media 1, Media 2), dla plików graficznych (Still 1 i Still 2), dla tekstu lub tablic graficznych (Text 1, Text 2) i plików audio (Sound). System Reckeen obsługuje wiele formatów mediów. Ma także  zintegrowaną obsługę wielu kodeków do odtwarzania plików wideo.

Media 1 i Media 2 – jak pokazano na obrazku, tutaj możesz oglądać klipy wideo. Kliknij ikonę Dodaj (w prawym dolnym rogu ekranu ze małym znakiem plus), aby przejrzeć lokalną lokalizację na dysku twardym i dodaj pliki wideo. Możesz umieścić pliki wideo w pięciu sekcjach. Sekcję możesz zmienić klikając na przyciskach oznaczonych cyframi od 1 do 5 znajdujących się po prawej stronie ekranu.

Obsługiwane formaty plików wideo i kodeki (dotyczące multimediów dodanych do kart Media 1 i Media 2): Kontenery MPEG2, MPEG4 i H.264: * .mpg, * .mpeg, * .mp4, * .avi, * .mxf, * .mov

Still 1 i Still 2 – jak pokazano na obrazku, tutaj możesz przeglądać pliki obrazów.

Kliknij ikonę Dodaj (w prawym dolnym rogu ekranu ze małym znakiem plus), aby przejrzeć lokalny dysk twardy i dodać pliki graficzne. Możesz umieścić pliki graficzne w pięciu sekcjach. Sekcję możesz zmienić, klikając na przyciskach oznaczonych cyframi od 1 do 5 znajdujących się po prawej stronie ekranu.

Obsługiwane formaty plików typu bitmapy (dotyczące multimediów dodanych do kart Still 1 i Still 2): * .jpeg, * .jpg, * .bmp, * .png (z przezroczystością).

Tekst 1 i Tekst 2 – jak pokazano na obrazku, tutaj możesz przeglądać pliki z tablicami tekstowymi lub obrazy, najczęściej używane w module DSK.

Kliknij ikonę Dodaj, aby przeglądać lokalny dysk twardy i dodawać pliki tablic tekstowych. Tak jak poprzednio, możesz umieścić pliki tablicy tekstowej w pięciu sekcjach. Zmieniasz sekcję, klikając przyciski oznaczone cyframi od 1 do 5 znajdującymi się po prawej stronie ekranu. Obsługiwane formaty plików tablicy tekstowej i typu obrazu (dotyczy mediów dodanych do zakładek Tekst 1 i Tekst 2) * .jpeg, * .jpg, * .bmp, * .png (z przezroczystością), * .recstill, (format modułu edytora STILL)

Dla każdego pliku dodanego do zasobnika mediów automatycznie generowana jest ikona obrazująca jego zawartość. Jednocześnie jest to skrót umożliwiający dostęp do pliku. Możesz sortować ikony na karcie za pomocą przeciągania i upuszczania. Pliki z kanałem alfa (przezroczystość) mają podgląd pokazujący obiekt na tle szaro-białej siatki.

Aby dodać plik do zasobnika, wybierz odpowiednią zakładkę (opcjonalnie jej zakładkę). Następnie naciśnij przycisk Dodaj plik lub kliknij dwukrotnie pusty obszar w wybranym zasobniku. Następnie wybierz plik na dysku twardym w typowym oknie wyboru pliku.

Przycisk Usuń plik (z małym znakiem minus) znajduje się obok przycisku Dodaj plik. Pozwala usunąć aktualnie wybrany plik z zasobnika. Jeśli usuwany plik został już załadowany do odtwarzacza, zostaniesz poproszony o potwierdzenie. Po usunięciu pliku (multimediów) podgląd danego odtwarzacza wyświetli niebieskie tło.

Kolejną operacją na pliku w zasobniku multimediów jest możliwość zmiany nazwy pliku. Aby zmienić nazwę pliku, wybierz ikonę pliku i naciśnij przycisk Zmień nazwę (po prawej stronie przycisku Usuń plik). Następnie wprowadź nową nazwę pliku.

Przygotowanie mediów do emisji

Możesz wybrać pojedynczy plik z każdej zakładki nośnika w zasobniku i załadować go do odtwarzacza. W przypadku plików wideo (Media 1, Media 2) można odtwarzać jednocześnie maksymalnie dwa pliki wideo – jeden z każdej karty, czyli jeden plik na karcie Media 1, a drugi w Karta Media 2. Klawisze używane do sterowania odtwarzaniem pliku załadowanego do odtwarzacza znajdują się w dolnej części zasobnika multimediów.

Dostępne są następujące funkcje:

 • Play, Pause (na tym samym przycisku, co Play),
 • Stop,
 • poprzednia klatka,
 • następna klatka,
 • Loop (przełącz odtwarzanie w pętli)

Dodatkowo wyświetlany jest pasek postępu odtwarzania wraz z informacją o długości pliku filmu, bieżąca pozycja odtwarzania, znaczniki Mark In i Mark Out  oraz funkcje PLAY ALL i AUTOPLAY.

Możesz wybrać pojedynczy plik z każdej zakładki nośnika w zasobniku i załadować go do odtwarzacza. W przypadku plików wideo (Media 1, Media 2) można odtwarzać jednocześnie maksymalnie dwa pliki wideo – jeden z każdej karty, czyli jeden plik na karcie Media 1, a drugi w Karta Media 2. Klawisze używane do sterowania odtwarzaniem pliku załadowanego do odtwarzacza znajdują się w dolnej części zasobnika multimediów.

Dostępne są następujące funkcje:

 • Play, Pause (na tym samym przycisku, co Play),
 • Stop,
 • poprzednia klatka,
 • następna klatka,
 • Loop (przełącz odtwarzanie w pętli)

Dodatkowo wyświetlany jest pasek postępu odtwarzania wraz z informacją o długości pliku filmu, bieżąca pozycja odtwarzania, znaczniki Mark In i Mark Out  oraz funkcje PLAY ALL i AUTOPLAY.

Po dwukrotnym kliknięciu ikony pliku wideo w zasobniku, plik jest ładowany bezpośrednio do wirtualnego odtwarzacza i zaczyna być odtwarzany w pętli. Funkcja automatyczne odtwarzania mediów w pętli po podwójnym kliknięciu jest domyślnie włączona. Aby wyłączyć funkcję automatycznego odtwarzania należy wybrać ikonę „Konfiguracja” w lewym górnym rogu ekranu produkcji, a następnie z menu rozwijanego wybierać Konfiguracja.

Spowoduje to otwarcie okna, w którym musisz kliknąć ikonę Ogólne po lewej stronie.

Gdy opcja odtwarzania w pętli jest wyłączona, wideo zatrzymuje się na ostatniej klatce. Naciśnięcie przycisku stop ustawia odtwarzanie na pierwszej klatce.

Ustawienia czasu odtwarzania - markery MARK IN i MARK OUT

Jeśli chcesz pokazać na antenie tylko część interesującego Cię filmu, musisz użyć znaczników początku i końca  – Mark In i Mark Out. Możesz ustawić, aby system odtwarzał dowolną, wybraną część materiału wideo. Pierwszy znacznik – Mark In oznacza początek fragmentu pliku wideo, a drugi – Mark Out, koniec. Możesz przesuwać znaczniki kursorem na pasku postępu odtwarzania.

Jeśli chcesz ustawić znacznik Mark In  dokładnie na wybranej klatce wideo, użyj przycisków, które umożliwiają przesunięcie marker (niebieski trójkąt) o jedną klatkę do przodu lub do tyłu.

Po ustawieniu znacznika pozycji odtwarzania dokładnie na wybranej klatce umieść kursor na obszarze paska postępu i kliknij lewym przyciskiem myszy. Wybierz z menu opcję Mark In z rozwijanego menu.

Następnie znacznik Mark In  zostanie ustawiony dokładnie w tej samej pozycji, w której znajduje się znacznik pozycji odtwarzania.

Jeśli chcesz użyć kilku fragmentów danego filmu, musisz załadować plik wideo kilka razy do zasobnika i zaznaczyć odpowiednie fragmenty w każdym pliku osobno. Aby uczynić je jednym ciągłym wideo, należy użyć funkcji Odtwarzaj wszystko (listy odtwarzania).

Tworzenie list odtwarzania

Jeśli przygotowałeś już kilka plików, możesz odtworzyć je w określonej kolejności. W tym celu użyj funkcji Odtwarzaj wszystko. W ten sposób utworzysz zagregowane wideo, którego długość będzie sumą długości wszystkich plików. Należy pamiętać, że zanim będzie można włączyć tę funkcję w zasobniku, odtwarzanie wszystkich plików musi zostać wstrzymane. Dlatego konieczne jest naciśnięcie przycisku Stop przed włączeniem tej funkcji.

Funkcja automatycznego odtwarzania

Po włączeniu funkcji AUTOMATYCZNE ODTWARZANIE w momencie wejścia na wizję (lub ekran PGM), plik wideo rozpocznie odtwarzanie od początku, niezależnie od tego, czy jest to jedyne źródło wizji, czy jest to źródło wyświetlane na ekranie wirtualnej scenografii. Jeśli znacznik Mark In w pliku został ustawiony, odtwarzanie rozpocznie się od tego znacznika. W przypadku listy odtwarzania – rozpocznie się od początku pierwszego pliku lub z położenia znacznika Mark In w pierwszym pliku.

Pliki z innych kart (Still 1 lub Still 2, Text 1 lub Text 2) będą wyświetlane w sposób ciągły po załadowaniu do odtwarzacza. Ich czas odtwarzania nie jest określony. Trwa tak długo, jak długo plik nie zostanie zastąpiony innym plikiem załadowanym do odtwarzacza. Jeśli usuniesz aktualnie odtwarzany plik z zasobnika multimediów, jego zawartość zostanie zastąpiona przez niebieskie tło.

Wyświetlanie obrazów w określonym czasie

Każdy plik obrazu ma domyślny czas odtwarzania ustawiony na 5 sekund. Aby zmienić tę wartość, kliknij plik i wybierz Ustaw czas odtwarzania z menu rozwijanego.

Następnie ustaw żądaną wartość w sekundach za pomocą białych klawiszy strzałek.

Funkcja Odtwarzaj wszystko

Możesz wyświetlić kilka zdjęć jeden po drugim. Jeśli zmienisz długość odtwarzania drugiego obrazu

do 25 sekund, na ekranie zobaczysz całkowitą długość odtwarzania – w tym przypadku 31 sekund. Zauważ, że aby móc włączyć funkcję PlayAll, musisz najpierw kliknąć ikonę Stop.

Te same zasady co do obrazów (karta Still1 i Still2) dotyczą tekstów (karta Text1 i Text2).Jeśli chcesz ustawić przerwę między dwoma wyświetlanymi podpisami, musisz załadować pusty plik między nimi  i dostosować czas jego odtwarzania (długość pauzy).

Lista obrazów i wideo opcji automatycznego odtwarzania

Włączenie funkcji Autoodtwarzania oznacza, że lista obrazów rozpocznie się od pierwszego w medium dostępnego w zasobniku medium, wprowadzenie na antenie – ekran PGM.

Jeśli chcesz otrzymywać napisy z ważnymi wiadomościami, które będą się zmieniać automatycznie podczas programu możesz utworzyć listę odtwarzania takich napisów bezpośrednio na gotowych planszach w plikach * .recstill. Ustaw czas wyświetlania dla każdego tekstu, a następnie włącz opcję Autoodtwarzanie. Użyj funkcji Loop, jeśli chcesz ponownie odtworzyć listę w sposób ciągły po jej zakończeniu.

Wsparcie dla dodatkowych monitorów

System Reckeen działa na wielu sygnałach wejściowych i wyjściowych. Aby zapewnić jeszcze lepszy podgląd tych sygnałów, możesz użyć dodatkowych monitorów podłączonych do stacji roboczej. Korzystając z osobnych monitorów, możesz uzyskać podgląd większy niż ten widoczny na ekranie produkcji w aplikacji.

Do wyświetlenia widoku z wielu kamer można użyć drugiego monitora. Przejrzysty interfejs pokazuje dostępne podglądy w module produkcji.

W widoku z wielu kamer dostępne są następujące podglądy:

 • PODGLĄD – prezentacja elementu wybranego do emisji w następnej kolejności,
 • PROGRAM – prezentacja aktualnie nadawanego sygnału (wyjście systemowe),
 • podgląd wirtualnych kamer V/C 1, V/C 2, V/C 3, V/C 4,
 • podgląd wszystkich multimediów załadowanych do wirtualnych odtwarzaczy,
 • podgląd kamer CAM1, CAM2, CAM3, CAM4.

Trzeci monitor, po odpowiedniej konfiguracji, może wyświetlać obraz pełnoekranowy z PODGLĄDU lub wyjście PROGRAM. Podglądy dodatkowych monitorów zachowują odpowiedni współczynnik kształtu. Współczynnik kształtu jest zgodny z wybranym formatem, w którym działa sygnał wyjściowy systemu.

Na zdjęciu widok Multiview na oddzielnym monitorze dla systemu Reckeen.

Konfiguracja treści wyświetlanej na monitorach

Po podłączeniu monitorów do systemu Reckeen, wyświetlaną treść można rozdzielić na ekrany. W tym celu po otwarciu modułu produkcji kliknij Opcje na górnym pasku menu, a następnie kliknij  Układ i wybierz z menu rozwijanego układ podglądu, który odpowiada Twoim potrzebom.

Dostępne są następujące opcje w zależności od liczby podłączonych monitorów:

 • Jeden ekran
 • Dwa ekrany (Production + Multiviewer),
 • Dwa ekrany (Production + Program),
 • Dwa ekrany (Production + Preview),
 • Trzy ekrany (Production + Multiviewer + Program),
 • Trzy ekrany (Production + Multiviewer + Preview) .

Po ustawieniu zawartości podglądów na ekranach możesz już określić, który podgląd z już wybranych  pojawi się na konkretnym monitorze. Na przykład, jeśli masz dwa monitory i już wybrane ekrany  (Produkcja + MultiViewer), możesz ustawić, który dokładnie monitor pokaże konkretną treść. Aby to zrobić, kliknij ponownie ikonę Opcje w lewym górnym rogu ekranu produkcji i wybierz Konfiguracja z menu rozwijanego.

Kliknij ikonę Ekrany w otwartym oknie.

W otwartym oknie konfiguracji Monitora możesz ustawić, co pokażą Monitor1 i Monitor2 (Produkcja + MultiViewer lub MultiViewer + Produkcja).

Obraz lustrzany na monitorze PGM

W trakcie tworzenia programu często jest potrzebny odwrócony widok z monitora wyświetlającego program (ekran PGM). Ułatwia to pracę osobom stojącym przed kamerą (ich widok jest odbiciem lustrzanym na ekranie PGM). Aby ustawić taki podgląd monitora PGM, kliknij ikonę Opcje w lewym górnym rogu ekranu produkcyjnego i wybierz Konfiguracja z rozwijanego menu.

Kliknij Ogólne w oknie, które zostanie otwarte. Następnie zaznacz Mirror on Opcja PGM Monitor pod nagłówkiem Programu. Obraz na monitorze zmieni się po naciśnięciu ikony OK w prawym dolnym rogu okna.